main page

Servis

MaH spol. s r.o.

predaj a servis
Panónska cesta 43
851 04 Bratislava
Tel.: 02/ 682 08 411
Fax: 02/ 682 08 450
webové stránky: www.mah.sk
e-mail: mahpetrzalka@mahpetrzalka.sk

OMNIA MOTORS, a.s.

servis
Tomášikova 30
821 01 Bratislava
Tel.: 02/ 482 40 843
Fax: 02/ 482 40 484
GSM: 907 750 759
e-mail: mpokorny@omniamotors.sk

PanEuro s.r.o.

predaj a servis
Prešovská cesta 1212
040 01 Košice
Tel: +421 55 7980 220
Fax: +421 55 7980 233
Mobil: +421 907 892 973
webové stránky: www.paneuro.sk
e-mail: saab@paneuro.sk