back to main page

Сервиз

"Скандинавия Моторс " АД - Изключителен вносител за България

Адрес:
SAAB Автосалон и централен офис
1592 София
бул. "Христофор Колумб" № 43
Мобилен : 0899 99 57 27, 0893 93 93 93
e-mail: office@saab.bg
e-mail: sales@saab.bg

SAAB сервиз

1592 София
бул. "Христофор Колумб" № 43
тел. 02/ 962 83 21
Мобилен. 0899 992260, 0899 995766
e-mail: service@saab.bg

КАРГОЕКПРЕС ООД

Сервиз
България Варна 9000
Бул. Ян Хунияди" № 7

SAAB Сервиз

9000 Варна
бул. "Янош Хунияди " 7
Тел.: 052 574 115
Факс: 052 574 105